Amor omnia vincit

Amor Omnia Vincit (Liefde overwint alles) werd in opdracht geschreven van een vrouw voor haar ongeneeslijk zieke man als teken van liefde. Amor Omnia Vincit laat een relatie zien “in goede en slechte tijden”. Rapsodisch van karakter bouwt het werk op naar een climax waarin alles letterlijk door elkaar speelt. Het is het moment dat de ziekte gediagnosticeerd wordt.  Een strijd volgt die uitmondt in een kort moment van acceptatie. Een langzame wals volgt waarin het stel geniet van ieder moment dat ze nog samen hebben. Het werk besluit intiem met een lang slotakkoord. De liefde die ze voelen, zal altijd blijven: Amor Omnia Vincit.

Uitgave: Tower Editions

Circus Bamboni

Het vierdelige werk Circus Bamboni neemt u mee naar een denkbeeldig circus met dezelfde naam. In de vier korte delen komen verschillende optredens aan bod. Allereerst wordt de voorstelling op vrolijke wijze geopend door de Circus Band, om ons alvast in de stemming te brengen voor wat komen gaat. De eerste echte act is de vliegende trapeze. Op de zwierige muziek van de band zwaaien de trapezekunstenaars heen en weer en voeren ze hun ogenschijnlijk eenvoudige maar o zo gevaarlijke capriolen uit. Na deze spannende performance kunnen we op adem komen bij de swingende olifanten. Daarbij speelt de band de ‘Elephant Samba’ en laten deze grote dieren ons versteld staan van hun muzikaliteit. Tot slot is het de beurt aan de clowns – uitgedost als politieagenten op jacht naar de boeven. De circusband speelt ‘Cops en Clowns’ terwijl de clowns elkaar wild achterna jagen. Natuurlijk loopt alles uit op een grote chaos! Gelukkig doen er zich geen ongelukken voor en eindigt het werk in een daverend slotakkoord waarbij we onze waardering kunnen laten horen met een daverend applaus!

Uitgave: De Haske Publications

One for all…

Eén voor allen, allen voor één, het bekende motto van de drie musketiers Aramis, Athos en Porthos die samen met hun vriend d’Artagnan de hoofdrol spelen in de romans van Alexandre Dumas. Het werk One for all… verklankt de vier hoofdpersonen en hun avonturen. Het misterieuse begindeel slaat op de nobele, aantrekkelijk maar tevens geheimzinnge Athos. In het snelle deel dat daarop volgt, horen we de dappere d’Artagnan die voorgaat in de strijd tegen iedereen die tegen de koning is. Het derde deel – in onregelmatige maatsoort – staat voor Aramis. Hij leidde een leven als geestelijke maar was ook in voor intriges en vrouwen…. Tot slot Porthos. Deze liefhebber van wijn, liederen, vrouwen en feest wordt in het vierde deel uitgebeeld. De vier delen lopen nagenoeg zonder onderbreking in elkaar over en zijn thematisch met elkaar verbonden immers: Eén voor allen en allen voor één!

Het werk is toegelaten tot het repertorium 4de divisie.

Uitgave: Tower Editions

Voyage to Victory

Voyage to Victory laat zich karakteriseren als filmisch. Het zal voor de luisteraar geen probleem zijn zich er een spannende film bij voor te stellen met een happy end. De reis naar de overwinning gaat niet zonder slag of stoot en dat is goed te horen in de compositie. Een langzame inleiding, waarin al iets van spanning te bespeuren is, komt tot een climax waarna het eerste snelle deel begint. De muzikale strijd begint. Dit deel wordt gekenmerkt door een stuwend ritme en wisselende maatsoorten. Het volgende deel dient zich aan; een klaaglied met grillige harmonische wendingen. Het zoeken naar antwoorden en steun. Berusting volgt, wat wordt verklankt in het koraal. Na dit gedeelte wordt de moed verzameld voor de strijdlustige finale. Dit deel begint als een driestemmige canon en mondt uit in een apotheose met een herneming van het koraal. Dit maal in een juichend tutti waarna het stuk met scanderen van eerdere motieven in volle volle vaart eindigt. De overwinning is een feit.

Uitgave: Tower Editions